Registruotis susitikimui

Teisinė bazė

Formuojant ugdymo turinį ir organizuojant ugdymo procesą, remiamasi:

Registruotis susitikimui