Registruotis susitikimui

Parama

1,2 proc. parama

Klaipėdos Gamtos mokykla yra paramos gavėjas, turintis teisę gauti 1,2 proc. paramą. Maloniai prašome paremti mūsų mokyklą skiriant 1,2% paramą nuo praėjusiais metais valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Suteikta parama bus panaudota mokyklos plėtrai.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų liepos 1 d.

Formą galima užpildyti elektroniniu būdu arba užpildytą paramos formą (FR0512_v4) atsiųsti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių, adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Kaip tai padaryti elektroniniu būdu:

  1. prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę;
  2. pasirinkti e-deklaravimą, tuomet Jus iš karto nukreips į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys iš banko);
  3. pasirinkite formą „Pildyti portale“;
  4. iš pateikto formų/dokumentų sąrašo Jums reikia surasti FR0512_v4 formą “Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms” (4 versija);
  5. užpildyti ir pateikti.

Pateikiame organizacijos duomenis:

Pildykite didžiosiomis raidėmis!
1 – įrašykite savo asmens kodą,
2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį),
3V – įrašykite savo vardą,
3P – įrašykite pavardę,
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.),
5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (2019),
6S – uždėkite kryželį,
6A – nepildyti,
7S; 7A – pažymėti kryželiu priklausomai nuo asmeninio pasirinkimo (daugiau apie paramą politinėms partijoms skaitykite formos pildymo instrukcijoje),
E1 – įrašykite 1,2,
E2 – įrašykite paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodą: 303229719,
E3 – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – VšĮ Pajūrio Valdorfo Bendruomenė,
E4 – įrašykite 1,2,
E5 – teikiant prašymą skirti 1,2% pajamų mokesčio tam pačiam paramos gavėjui, galima skirti ilgiau kaip vienerius metus (iki 5 metų). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 1,2% pajamų mokesčio už 2019 – 2023 metus, pakanka pateikti vieną 2019 metų mokestinio laikotarpio prašymą, E5 laukelyje įrašant 2023 metus. Atsižvelgiant į tokį prašymą, mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. sumokėtų mokesčių, todėl 2020–2023 m. laikotarpio prašymo FR0512 jums teikti nereikės.

Formas galite pildyti iki š. m. liepos mėn. 1 d.

Ačiū Jums mokyklos kolektyvo ir Jūsų vaikučių vardu!

Registruotis susitikimui