Valdorfo pedagogika


   Mūsų mokyklos siekis yra užtikrinti visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi. Dirbdami Valdorfo pedagogikos metodais,  holistiškai ugdome vaiko fizinius-valios, jausminius-emocinius bei intelektinius-proto sugebėjimus (trinarystės principas). Remiamės R. Štainerio žmogaus septynmečių teorija, todėl daugiau dėmesio pradinėse klasėse skiriame meninėms veikloms, vengiame sauso teorijos pateikimo. Net matematikos bei kitų mokslų mokomės pirmiausia per praktinę, patyriminę veiklą, kurią vėliau sisteminant ir analizuojant atrandamos naujos žinios.

    Daug dėmesio skiriame metų, savaitės ir dienos ritmams, kurie reikalingi vaiko vidiniam stabilumui palaikyti. Švęsdami šventes išjaučiamei bendrą žmogaus ir gamtos gyvavimą. Dienos ritmas prasideda periodo pamoka, kuri sudėta taip, jog būtų vietos  fizinei, intelektinei  bei jausminei vaiko raidai. Pagrindinių dalykų mokomasi 3-4 savaičių periodais. Tai leidžia mokiniams nuosekliai gilintis į mokomąjį dalyką. Klasės mokytojas ar mokytojai Valdorfo pedagogikoje lydi vaikus iki 8 klasės. Mokykla planuoja  augti iki pat 12-os klasės.

     Iki 9 klasės vaikams pažymiai nėra rašomi. Vaiko vidinį smalsumą ir norą mokytis siekiame pažadinti kitais būdais.

     Daug  pamokų ir užsiėmimų vyksta ne mokyklos patalpose. Ryto ratą įvairiu oru pradedame lauke, apibėgdami ar apeidami mokyklą, mokydamiesi eilėraščių, dainų ar ritmų. Kartą per savaitę keliaujame į žygius prie jūros, į mišką, taip pat vedamos pamokos įvairiose edukacinėse erdvėse, keliaujame į spektaklius, rengiame išvykas.

 

VALDORFO PEDAGOGIKOS INICIATYVOS

 

VALDORFO DARŽELIAI

VILNIUJE:

KAUNE:

MAŽEIKIUOSE:

ŠILUTĖJE:

PALANGOJE:

 

VALDORFO MOKYKLOS